People love our Segway Cruise in Copenhagen! +45 31 63 63 80 info@segwaycruise.com

Sales Vilkår & betingelser

Venligst sørg for at alle i din gruppe har læst og accepteret vores vilkår & betingelser. Hvis du har reserveret på vegne af andre, er det dit ansvar at sørge for at de andre deltagere i din gruppe er indforstået med disse før du booker..

Hvis der er folk i en gruppe der ikke vil acceptere disse regler efter bookingen er blevet foretaget bedes du kontakte os så vi kan annullere reservationen for dem specifikt. Muligheder for refundering vil være i henhold til vores refunderingspolitik forneden.

VENLIGST BEMÆRK: Vores generelle ture som kører via vores online booking system, foregår på engelsk, foruden andet er blevet aftalt med management på skrift. 

SIKKERHEDSKRAV TIL SEGWAY KØRSEL

Hvis gæster der ikke lever op vores sikkerhedskrav (beskrevet nedenfor) møder op på vores tours / events, forbeholder vi os rettighederne til at afvise gæsten/ gæsterne – der gives i disse tilfælde ingen refundering.

§1 GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER FOR SIKKERHED

Før du foretager en booking sørg for at alle deltagere:

 • Er minimum 12 år gamle (foruden vi har aftalt en privat tour og speciel rute hvor aldersgrænsen kan formindskes)
 • Vejer mellem 35kg – 130kg
 • Er minimum 135cm høj
 • Ikke er gravid
 • Ikke har nogle kroniske sygdomme såsom epilepsi, alvorlige hjerte problemer, gigt, balance-problemer eller andre helbredsproblemer der kan gøre det uansvarligt at stå på en Segway, især i tilfælde af fald.
 • Er i stand til at stå op under hele turen og ikke har alvorlige mobilitetsproblemer (inkl. knæ eller fodproblemer)
 • Er i stand til at kunne træde op/ned fra Segway’en uden problemer (dvs. bukke let i knæene)
 • Ikke har syns eller alvorlige hørselsproblemer
 • Ikke har indtaget alkohol, stoffer eller stærk medicin før turen. Det er strengt forbudt at deltage i vores tours/events hvis du er under indflydelse af nogle former for stoffer eller alkohol. Vi forbeholder os rettigheden til at afvise gæster som vi mistænker for at være under indflydelse af disse midler, uden en refundering af pengene
 • Er indforstået med at skulle underskrive vores ansvarsfraskrivelse før tour start (beskrevet længere nede)
 • Hvis nogle i gruppen er under 18 år, er det påkrævet at en værge eller forældre skal underskrive vores ansvarsfraskrivelse på barnets vegne. Alle er påkrævet at underskrive vores ansvarsfraskrivelse (som beskrevet forneden) før man må deltage på vores tours/events

Segway Cruise forbeholder sig rettigheden til at afvise dig eller nogle af de gæster omfattet af din booking før eller under træningen eller under din/ jeres tour i tilfælde af at dig eller nogen i den gruppe du har booket for ikke overholder eller lever op til reglerne som er fremlagt i dette dokument. Ingen refundering vil være mulig under disse omstændigheder.

§2 GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER FØR, UNDER OG EFTER DIN SEGWAY TOUR/ EVENT 

 • Din reservation af en tour eller et event er bekræftet når din betaling er gået igennem. Du modtager som regel en automatisk email fra os når dette har fundet sted. Din tour eller det event du har booket er gældende på den dato og tidspunkt der står i din fremsendte booking bekræftelse. Venligst noter at ansvaret er dig for at tjekke korrekt dato og tid er gået igennem.
 • Mødestedet vil altid være på adressen der står i din booking bekræftelse, foruden andet er aftalt og bekræftet skriftligt.

 • Mødetidspunktet vil altid være minimum 15 minutter før din tur starter, foruden andet er aftalt skriftligt (ved eksempelvis private tours/events). Hvis du kommer for sent, bliver din tur aflyst, og pengene bliver ikke givet retur.

 • Det er påkrævet at du underskriver vores ansvarsfraskrivelse før din tur

 • Vi påkræver at din tour/event er blevet forudbetalt inden din tour begynder

  Det er påkrævet at du gennemgår trænings instruktioner med din guide før din tur. Selvom du har stået på Segways før, skal din guide/instruktør teste dig i visse færdigheder. Vi vil gerne være sikre på at du har kendskab til at køre på en Segway

 • Hvis du af hvilken som helst årsag under dit træningsforløb, eller før din tour/event, vælger ikke at vil deltage videre, er dette selvfølgelig helt i orden. Pengene vil ikke blive refunderet ved sådan beslutning. 
 • Du skal altid lytte til din guide(s) og/eller andre Segway Cruise ansattes instrukser om hvordan man kører på en Segway og ikke køre uansvarligt på træningsbanen
 • Hvis din guide vurderer efter din træning at det ikke vil være forsvarligt for dig at komme med på turen, vil dette være gældende og du vil modtage pengene retur.
 • Du har mulighed for at ligge dine tasker/bagage i Segway Cruise butikken i tidsrummet af din tour/event. Butikken vil altid være bemandet eller låst. Segway Cruise påtager sig ikke ansvaret for dine ting. Venligst bemærk at vi ikke har låste sikkerhedsskabe.
 • Det er påkrævet at du bærer hjelm i hele forløbet af vores tours eller event.
 • Det er påkrævet at du har din øresnegl på og radio tændt under hele turen af sikkerhedsmæssige årsager, så du altid kan høre din guide, foruden du har modtaget andre instrukser fra din guide.

 • Du skal altid køre ansvarligt, forsigtigt og altid lytte og følge instrukser og anvisninger givet af din guide eller andre Segway Cruise ansatte.
 • Enhver gæst som ikke følger de givet instruktioner og regler givet af guiden, eller andre Segway Cruise ansatte under turen, vil blive bedt om at forlade turen uden en refundering af pengene. Hvis et sådan sjældent tilfælde sker under turen, er det gæstens eget ansvar at komme tilbage til Segway Cruise butikken og afhente eventuelle ejendele. Segway Cruise dækker ikke nogen former for omkostninger (eksempelvis transport) omfattet af et sådan tilfælde.
 • Vi har nul-tolerance for verbale eller fysiske trusler mod vores ansatte, andre kunder eller tredje part. Hvis trusler bliver givet, vil du med omgående effekt blive fjernet fra turen uden mulighed for at ombooke eller få en refundering. Segway Cruise dækker ikke eventuelle omkostninger du påtager dig for et sådan tilfælde.
 • Vi forbeholder os retten til at ekskludere gæster som har tvivlsom kontrol over Segway maskinen, som overtræder sikkerhedsinstruktioner og/eller generelle instruktioner givet af din guide/Segway Cruise ansatte, som gennemgående afbryder eller forstyrrer turen, eller som udgør en risiko til dem selv, andre eller Segway maskinen. I disse tilfælde af berettiget afvisning og fjernelse fra turen, gives ingen refundering.
 • Din guide/instruktør er omhyggeligt valgt og trænet af os, og er bundet til vores specifikke tours og ruter og følger visse trafik og sikkerhedsregler. Under ingen omstændigheder må du bryde disse regler, eller udgøre en risiko til andre fodgængere, cyklister eller andre køretøjer imens du færdes på en Segway. Derfor skal du altid lytte til din guide og må under ingen omstændigheder forlade din tour/rute.
 • Det er ikke tilladt at anvende mobiltelefoner, kameraer, eller andet håndholdt udstyr imens du kører på Segway. Disse må kun bruges på de fotostops hvor du holder stille, eller hvor din guide har givet dig tilladelse.
 • Det er ikke tilladt at ryge mens man kører på Segway
 • Det er ikke tilladt at drikke (selv ikke vand, sodavand, etc.) imens man kører. Begge hænder skal holdes på styret. Vi har dog en dejlig cafe-pause på 2-timers turen hvor du kan nyde en (økologisk) drikkevare.
 • Det er ikke tilladt at tage billeder imens man er på Segway’en. Der må kun tages billeder på de deciderede planlagte fotostops og når man har steget af maskinen. Din guide vil altid være behjælpelig med at tage billeder.
 • Vores tours er nøje planlagt mht. at vare den tid som du har booket. Vi forbeholder os dog rettigheden til at ændre ruten i tilfælde af uforudsete situationer, så som – men ikke begrænset til: trafik, vejafspærringer, pludselige dårlige vejrforhold eller hvis gruppen er langsom. 

§3 RETUR POLITIK & ÆNDRING AF SIN BOOKING 

Alle disse regler gælder per booking

 • Vi tilbyder 100% af pengene retur op til 7 arbejdsdage før din booking. Der er seperate refunderingsregler ved booking af større / private grupper med vores Sales  & Event Team. Der vil andre aftaler være gyldige.
 • Hvis der er under 7 arbejdsdage tilbage, kan vi desværre ikke tilbyde en refundering. Vi er dog mere end villige til at flytte din tour til en anden dag/tid med minimum 2 timers varsel i vores højsæson (Maj – Oktober), og i løbet af resten af året skal vi bruge minimum 24 timers varsel. Dette vil altid være med forbehold for ledighed i vores booking kalendar. Hvis denne tidsfrist ikke bliver overholdt, er det ikke muligt at få rykket din tour.
 • Hvis du har booket et Segway Event med os, frafalder rettigheden til at ændre det med 2 timers varsel, men er i stedet forlænget til 48 timer.
 • Hvis du har booket en privat tour med os med et deltager antal der overstiger 10 gæster, kan din tour kun rykkes med 48 timers varsel.
 • For at refundere dine penge skal vi bruge en regning der viser du har købt din tour/event direkte hos os. Vi kan ikke refundere tours/events der er købt igennem andre salgskanaler.
 • Når vi har modtaget din anmodning om en refundering, vil vi sende dig en e-mail der anerkender dette hvis din refundering lever op til vores krav foroven. Dine penge vil automatisk gå ind på dit kredit kort eller bank konto
 • Hvis du ikke har modtaget din refundering indenfor 14 arbejdsdage, kontakt først din bank eller kredit kort udbyder, da det eventuelt kan tage noget tid før de har bearbejdet anmodningen. Hvis du har gjort dette og stadig ikke modtaget en refundering, da kontakt os via info@segwaycruise.com
 • Refunderinger vil blive gennemført til den samme betalingsmetode som du betalte med
 • Hvis du vælger at blive væk fra din tur, refunderer vi ikke pengene eller ombooker dig til en anden tid.
 • Hvis du af nogen årsag vælger ikke at komme med på turen og ikke har aflyst ifølge vores annulleringspolitik, gives der ikke penge retur.
 • I tilfælde af at Segway Cruise ApS bliver nødsaget til at aflyse en tour/event, vil I få muligheden for at ombooke turen/eventet til en anden dag/tid, eller få en fuld refundering. Segway Cruise vil kontakte dig via den information du har givet på din booking bekræftelse og altid i så god tid som muligt for os. Det er derfor altid vigtigt du har tjekket, du har opgivet de korrekte informationer.

§4 ANSVARSFRASKRIVELSE

Du og alle under din booking bedes venligst underskrive vores ansvarsfraskrivelse før din Segway Cruise tour eller event ved ankomst.  

 • Hvis du ikke vil skrive under kan du desværre ikke deltage i turen, og ingen refunderinger vil blive givet
 • Hvis du er under 18 er det påkrævet at en myndig underskriver for dig. 

Den følgende ansvarsfraskrivelse er hvad du vil blive bedt om at underskrive før din tour/event:

Jeg, undertegnede, frigiver hermed Segway Cruise ApS (SC) fra ethvert ansvar i forbindelse med alle typer af skader der kan opstå før eller under en guidet tur og/ eller under alle typer af event arrangementer hvori Segway® PT i2 og Segway® PT x2 og Ninebot by Segway tages i brug. Ved at underskrive denne aftale, accepterer jeg at holde SC fri fra ethvert ansvar, herunder men ikke begrænset til, finansielt ansvar, for alle former for skader der kan opstå på mig selv, tredje part og mine ejendele uanset årsagen. Jeg accepterer alle de risici der er forbundet med en Segway Tour inklusiv alle grader af skader jeg kan påføre mig selv, dødsfald og ødelæggelse/tab af ejendele. Jeg accepterer, at jeg vil følge instruktionerne der måtte komme fra instruktøren/ guiden til alle tider. Jeg forstår at hvis jeg ikke følger dem kan dette resultere i at jeg kan påføre skade på mig selv og/eller at jeg bliver fjernet fra turen. Som deltager i turen og/ eller arrangementet ved SC, tager jeg selv komplet og fuldt ansvar for min egen opførsel, velbefindende og helbred før og under hele turen eller eventet/arrangementet. Hvis jeg underskriver på vegne af en som er under 18 år, påtager jeg mig det fulde ansvar og accepterer denne ansvarsfraskrivelse. Jeg anerkender hermed også jeg er ikke under indflydelse af alkohol eller stoffer eller er gravid. Jeg har fuldt ud forstået denne ansvarsfraskrivelse og de gældende betingelser for at kunne køre og deltage med SC.  Kør forsigtigt og rigtig god fornøjelse på dit segway cruise! 

§5 DATALOVGIVNING

 • Segway Cruise følger datalovgivningen og de EU regler der trådte i kraft i Maj 2018 (GDPR). Vi videresælger aldrig dine informationer videre.
 • De informationer vi beder om er kun nødvendige for at fuldføre din booking, og vil aldrig blive misbrugt.
 • For at kunne fuldføre din booking samarbejder vi med tredjemands firmaer. Disse firmaer inkluderer Checkfront, Stripe, Paypal og Wordpress. Alle disse firmaer opholder de nye GDPR regler. Du kan læse mere om disse på de individuelles hjemmesider.
 • Segway Cruise bruger kun din information såsom IP adresse til at indsamle data til bedre at kunne forstå vores kunde-segment, og vi deler aldrig dine informationer med andre parter, foruden det er nødvendigt for at gennemføre din booking eller vi bliver påkrævet af lovgivning til at gøre således.
 • I og med du laver en booking med os, giver du os tilladelse til at behandle din data og bruge din information i overensstemmelse med den danske datalovgivning.

 

Sikkerhedsvideo